หน้าแรกสมาคมศิษย์เก่าฯ | เกี่ยวกับสมาคมฯ | นายกสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย
เสาร์ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2551

นายกสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย

        ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย ชุดที่แล้ว (วาระปี 2546 - 2548) ได้หมดวาระลง และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2548 ได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้ให้เกียรติเลือกกระผมเป็นนายกสมาคม กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ศิษย์เก่า รวมทั้งเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติกระผมทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม เพื่อส่งเสริมกิจการของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยทางด้านการศึกษา ความสมัครสมานสามัคคีของศิษย์เก่า และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


 ดร.วัลลภ เจียรวนนท์
นายกสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัยปีบริหาร 2548-2550เข้าชม : 7203


เกี่ยวกับสมาคมฯ 5 อันดับล่าสุด

      กว่าจะมาเป็น...สมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย 15 ส.ค. 2553
      นายกสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย 5 ม.ค. 2551
      คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย 5 ม.ค. 2551


ข่าวสารกิจกรรม
กว่าจะมาเป็น...สมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย
ประวัติสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า รายชื่อสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า เกียรติประวัติของโรงเรียน ทำเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
นายกสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย
ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย ชุดที่แล้ว (วาระปี 2546 - 2548) ได้หมดวาระลง และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2548 ได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้ให้เกียรติเลือกกระผมเป็นนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย
แนะนำให้รู้จักกับท่านคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัยปี 2551


เพื่อนบ้านเครือซาเลเซียน

คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
อัครสังฆมลฑลกรุงเทพ
โรงเรียนดอนบอสโก
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนแสงทองวิทยา
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
โรงเรียนเซนต์แมรี่
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
โรงเรียนนารีวุฒิ

สมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย เลขที่ 76 ถ.สารสิทธิ์ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-0427, 0-3221-0742
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญิติคุ้มครองลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อแนะนำให้ท่านแจ้ง ติดต่อผู้ดูแลระบบ