หน้าแรกสมาคมศิษย์เก่าฯ | เกี่ยวกับสมาคมฯ | คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย
เสาร์ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2551

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย

 


คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย
วาระดำรงตำแหน่ง สิงหาคม 2550 - สิงหาคม 2552

นายกสมาคม
ดร.วัลลภ เจียรวนนท์(รุ่น2501)

อุปนายกคนที่ 1 (ฝ่ายการศึกษา)
คุณชัยวัฒน์ ดำรงกิจกุลชัย(รุ่น2514)
ผู้ช่วยฝ่ายการศึกษา
คุณสุเทพ แสงงาม(รุ่น2514)

อุปนายกคนที่ 2 (ฝ่ายการกีฬา)
คุณอภิพัฒน์ โสภาลดาวัลย์(รุ่น2515)
ผู้ช่วยฝ่ายการกีฬา
คุณธิติ วสุหิรัญ(รุ่น2518)

อุปนายกคนที่ 3 (ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) 
คุณมนต์ชัย ชินวินิจกุล(รุ่น2514)
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
คุณวินัย เจียมพานทอง(รุ่น2523)
คุณสุเทพ ภูริเอกทัต(รุ่น2524)
คุณชัยวัฒน์ เลาหะกาญจนศิริ(รุ่น2525)

อุปนายกคนที่ 4 (ฝ่ายจัดหาทุน)
คุณรังสรรค์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์(รุ่น2519)
ผู้ช่วยฝ่ายจัดหาทุน
คุณเอกพยนต์ ศรีประเสริฐ(รุ่น2516)
คุณสุรชา สิทธิชัย(รุ่น2516)
คุณกษิณ เหมปราชญ์(รุ่น2516)
คุณกิตติศักดิ์ จินตสุนทรอุไร(รุ่น2519)

คุณสิงหา อารยะกีรติ(รุ่น2529)

อุปนายกคนที่ 5 (ฝ่ายกิจกรรมทั่วไป)
คุณชิติสรรค์ ชยันต์ธนาสุชญา(รุ่น2527)
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมทั่วไป
คุณสุทธิพันธ์ สุนทโรภาส(รุ่น2511)
คุณกิติพัฒน์ ขวัญสิริวิศาล(รุ่น2513)
คุณสุดเขต จันทร์แรมไตร(รุ่น2527)

เลขาธิการ
คุณนิยม เอกกิตติ(รุ่น2514)

ผู้ช่วยเลขาธิการ
คุณบรรพต รัตนพฤกษานนท์(รุ่น2514)

เหรัญญิก
คุณวีรเจตน์ วิชชุประเสริฐ(รุ่น2523)
ผู้ช่วยเหรัญญิก


นายทะเบียน
คุณสุพพัต ฉัตรนำภู(รุ่น2519)
ผู้ช่วยนายทะเบียน


ประชาสัมพันธ์
คุณอำนาจ ตนายะพันธุ์(รุ่น2519)
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
คุณวีรวัชร์ ธีรวิทยาอาจ(รุ่น2515)


ปฏิคม
คุณวิโรจน์ สมบุณณ์ศิริ(รุ่น2513)
ผู้ช่วยปฏิคม
คุณวิชัย ภูริชานนท์(รุ่น2514)
คุณประพนธ์ วรํญญู(รุ่น2519)
คุณวรวุฒิ กาญจนวิลัย(รุ่น2520)
คุณศักดิ์สิทธิ์ อัครภานุพงศ์(รุ่น2530)

คุณอภิชาติ อัครภานุพงศ์(รุ่น2531)
คุณชัยสิทธิ์ เพชรหิรัญ(รุ่น2531)
คุณนิรินทร์ โอภาสรัตนพร(รุ่น2531)เข้าชม : 9459


เกี่ยวกับสมาคมฯ 5 อันดับล่าสุด

      กว่าจะมาเป็น...สมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย 15 ส.ค. 2553
      นายกสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย 5 ม.ค. 2551
      คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย 5 ม.ค. 2551


ข่าวสารกิจกรรม
กว่าจะมาเป็น...สมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย
ประวัติสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า รายชื่อสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า เกียรติประวัติของโรงเรียน ทำเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
นายกสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย
ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย ชุดที่แล้ว (วาระปี 2546 - 2548) ได้หมดวาระลง และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2548 ได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้ให้เกียรติเลือกกระผมเป็นนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย
แนะนำให้รู้จักกับท่านคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัยปี 2551


เพื่อนบ้านเครือซาเลเซียน

คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
อัครสังฆมลฑลกรุงเทพ
โรงเรียนดอนบอสโก
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนแสงทองวิทยา
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
โรงเรียนเซนต์แมรี่
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
โรงเรียนนารีวุฒิ

สมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย เลขที่ 76 ถ.สารสิทธิ์ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-0427, 0-3221-0742
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญิติคุ้มครองลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อแนะนำให้ท่านแจ้ง ติดต่อผู้ดูแลระบบ